Analize ape potabile si ape reziduale

METODE FIZICE

Nr. crt. Tipul / Denumirea încercarii Material / produs
1 Temperatura apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata
apa piscine
2 Analiza organoleptica (gust, miros, culoare) apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj

 

METODE CHIMICE

Nr. crt. Tipul / Denumirea încercarii Material / produs
3 Determinarea pH-ului apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata
apa piscine
apa instalatii producere abur
4 Determinarea hidrogencarbonatului (HCO3) apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
5 Determinarea dioxidului de carbon (CO2) apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
bazine piscicole
6 Determinarea oxigenului dizolvat (O2) apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
bazine piscicole
7 Determinarea dioxidului de carbon liber  (CO2) apa minerala, plata
8 Determinare nitriti (NO2) apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata
apa piscine
bazine piscicole
9 Determinare nitrati (NO3) apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata
apa piscine
10 Determinare azot amoniacal si amoniu apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata
apa piscine
bazine piscicole
11 Determinare fier total apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata
apa instalatii producere abur
12 Determinare mangan apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata
13 Determinare reziduu apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata
14 Determinare suspensii apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata
apa piscine
15 Determinare CCOMn apa potabila (fantana,retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata
apa piscine
bazine piscicole
apa instalatii producere abur
16 Determinare CCOCr apa uzata 
apa de suprafata
apa piscine 
bazine piscicole
17 Determinare CBO5 apa de suprafata
apa foraj 
apa uzata 
apa piscine 
bazine piscicole
18 Determinare hydrogen sulfurat (H2S) apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata) 
apa foraj 
apa uzata 
apa piscine 
bazine piscicole
19 Determinare duritate apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata) 
apa foraj 
apa uzata 
apa piscine 
bazine piscicole 
apa instalatii producere abur
20 Determinare calciu apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata) 
apa foraj
21 Determinare magneziu apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata) 
apa foraj
22 Determinare cloruri apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata) 
apa foraj 
apa uzata 
apa piscine 
bazine piscicole 
apa instalatii producere abur
23 Determinare sulfati apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata) 
apa foraj 
apa uzata 
apa piscine 
bazine piscicole
24 Determinare alcalinitate apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata) 
apa foraj
apa instalatii producere abur
25 Determinare extractibile apa uzata 
apa foraj
apa instalatii producere abur
26 Determinare detergenti apa uzata
27 Determinare conductivitate electrica apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata) 
apa foraj 
apa uzata 
apa piscine 
bazine piscicole 
apa instalatii producere abur
28 Determinare SiO2 apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata)
apa foraj 
apa uzata 
apa instalatii producere abur
29 Determinare fosfor apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata)
apa foraj 
apa uzata 
apa instalatii producere abur
30 Determinare azot total apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata)
apa foraj 
apa uzata 
31 Determinare turbiditate apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata)
apa foraj 
apa uzata 
32 Determinare conductivitate apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata) 
apa foraj 
apa uzata 
apa piscine 
bazine piscicole 
apa instalatii producere abur
33 Determinare sulfiti apa potabila (fantana, retea, plata, carbogazificata)
apa foraj
apa uzata