Politica de confidentialitate

Laboratorul de încercări SC TIC MARCON SRL se angajează ca pentru toate informațiile primite sau obținute din interior sau din exterior să asigure păstrarea confidențialității și păstrarea drepturilor de proprietate adecvate clauzelor contractuale/înțelegerilor încheiate cu clienții săi, prin care se garantează confidențialitatea datelor ce vor fi obținute din activitățile contractuale și care constituie proprietatea clientului. În cazul în care laboratorul de încercări intenționează să facă publice o serie de date rezultate din activitățile contractuale (de exemplu prin publicarea unor articole sau susținerea unor comunicări ştiinţifice) acest lucru se va realiza numai după informarea prealabilă a clientului și în baza acordului acestuia.
Dacă laboratorul de încercări este obligat prin lege să elibereze informații confidențiale despre client, acesta va fi notificat în scris cu privire la informațiile furnizate.


Pentru informațiile primite despre client din alte surse decât clientul (de exemplu de la autoritățile de reglementare sau de la un reclamant) laboratorul de încercări va menține confidențialitatea sursei acestor informații și nu va divulga clientului identitatea furnizorului.